You are here愛視爾BLUV系列鏡片

有效阻隔高能量有害光

愛視爾BLUV系列鏡片

愛視爾BLUV系列鏡片使用最新研發材質,能有效阻隔高能量有害光,並搭載奈米鍍膜,提供眼睛更全面的防護。

產品特色 

愛視爾BLUV系列鏡片的材質能有效阻隔波長420nm以下的高能量有害光。   
                                       

最新一代特殊吸收式濾藍光材質,有效阻隔高能量有害光

奈米鍍膜

五大特色:抗油汙、防潑水、抗灰塵、抗反射、耐磨損。提供您絕佳配戴舒適度與完美視覺感受。

   

可搭配產品

單焦點鏡片、漸進鏡片、舒壓鏡片。(僅提供透明片並搭載奈米鍍膜)